Retursedel

Retursedel

RETURSEDEL

(Vänligen fyll i och återsänd denna blankett om du vill utnyttja din ångerrätt.)

Att: Försäljningsenheten, Stiftelsen Skansen, Box 27807, SE-115 93 Stockholm, Sweden.

Jag meddelar härmed Stiftelsen Skansen om att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor eller tjänster:

Ordernummer:

Beställningsdatum:

Leveransdatum:

Artikel:

Konsumentens namn: 

Konsumentens adress: 

Konsumentens underskrift:

Datum: