Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänna villkor

Skansen

Version 1

Uppdaterad: 2024-02-05

Vänligen läs dessa Allmänna villkor ("Villkor") noggrant innan du använder webbplatsen www.skansenbutiken.se ("Webbplatsen") eller beställer några produkter via Webbplatsen.

Produkterna som marknadsförs och säljs via Webbplatsen säljs och faktureras av Stiftelsen Skansen, en svensk stiftelse med registreringsnummer 802003-0154, momsregistreringsnummer SE802003015401, samt med adress på Box 27807, 115 93 Stockholm ("Skansen", "vi", "oss", "vår").

För information gällande beställningar, leveranser och generella inköpsfrågor, vänligen kontakta Skansens kundservice via webshop@skansen.se.

1. Generellt

1.1 Vi marknadsför och säljer endast produkter till konsumenter för privata ändamål och inte för kommersiella ändamål ("Kund", "du" eller "din").

1.2 För att beställa produkter via Webbplatsen måste du minst vara arton (18) år eller ha din förmyndares samtycke.

1.3 Skansen förbehåller sig rätten att neka beställningar från andra än Kunder och beställningar som inte är förenliga med Skansens policyer eller Villkoren.

1.4 Du förstår och accepterar att produktbilder och produktbeskrivningar som används på Webbplatsen tillhandahålls i informationssyfte och inte nödvändigtvis är representativa för samtliga produktegenskaper. Därutöver kan färger och storlekar upplevas olika på grund av de skärmar, den hårdvara och den mjukvara (inklusive dessas inställningar) som används av Kunden.

1.5 Avtal mellan Skansen och Kunden anses slutet när Skansen godkänner Kundens beställning (inklusive godkännande av delar av en beställning). Om Skansen inte godkänner en beställning kommer Skansen meddela Kunden utan dröjsmål.

1.6 Genom att beställa produkter via Webbplatsen bekräftar du härmed att du har förstått, accepterat och följer dessa Villkor samt att du har förstått all information som lämnats under beställningsprocessen.

2. Beställning av produkter

2.1 Skansen säljer de produkter som visas på Webbplatsen vid tidpunkten då varje beställning läggs av en Kund.

2.2 Produkter kan beställas genom att fullgöra beställningsprocessen på Webbplatsen. När beställningsprocessen fullgjorts kommer vi bekräfta att beställningen har mottagits genom att skicka en orderbekräftelse till den epostdress som angivits av Kunden ("Orderbekräftelse"). Orderbekräftelsen innehåller en specifikation avseende de produkter som har beställts, produkternas huvudsakliga egenskaper, detaljerad information avseende pris, betalningsvillkor, returpolicy, leveranskostnader av den tillämpliga versionen av dessa Villkor samt en sammanfattning av Kundens ångerrätt.

2.3 Om du upptäcker någon felaktighet i Orderbekräftelsen måste du meddela oss utan oskäligt dröjsmål.

2.4 Vi kommer inte behandla felaktiga eller bristfälliga beställningar eller beställningar avseende produkter som inte längre är tillgängliga. Om vi inte behandlar en beställning kommer vi meddela dig via e-post samt förklara anledningen till varför vi inte kommer behandla din beställning. Om beställningen har lagts och betalning redan har erlagts kommer vi återbetala det belopp som betalats för produkterna, utan oskäligt dröjsmål.

2.5 Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket får du betala kostnaderna för frakt. Tänk på att du måste hämta ditt paket inom 14 dagar på ditt utlämningsställe.

3. Pris och betalning

3.1 Alla priser på webbplatsen anges i SEK inklusive moms och andra tillämpliga skatter.

3.2 Eventuellt tillkommande kostnader, t.ex. leveranskostnader, kommer tydligt anges innan du beställer några produkter.

3.3 De betalningsalternativ som erbjuds på webbplatsen tillhandahålls av Klarna och användning av dessa betaltjänster är föremål för sådana betaltjänstleverantörers villkor. Vänligen säkerställ att du förstår och accepterar alla tillämpliga villkor för användning av den valda betaltjänsten innan du använder densamma. Via Klarna kan du välja att betala via faktura, kort eller del- eller direktbetalning. Vänligen besök https://www.klarna.com/se/ för frågor angående din betalning.  

4. Leveranser

4.1 Beställda produkter kommer levereras till närmsta DHL-ombud till den adress som uppgivits av Kunden vid beställningen. För mer information avseende leveranser, vänligen kontakta vår kundtjänst på webshop@skansen.se.

4.2 Vänligen notera att samtliga leveransdatum på Webbplatsen är uppskattade.

4.3 För leverans till paketombud inom Sverige tillkommer en fraktavgift om 69 kr (inklusive moms) på alla beställningar. Om kunden väljer att hämta ut sin order i vår fysiska butik tillkommer ingen fraktavgift. 

4.4 Vid mottagande av produkterna ska du säkerställa att:

a) produkternas antal och egenskaper överensstämmer med information på leveransbekräftelse; och

b) förpackningen är intakt, oförändrad och varken skadad eller våt.

4.5 Om du upptäcker någon skada på förpackningen eller produkterna samt brister i antal eller övriga delar i leveransbekräftelsen måste du meddela oss skriftligen samt rapportera upptäckta skador och brister till transportbolaget.

4.6 Hämta i butik: Du kommer att få ett meddelande via sms när ditt paket är redo för avhämtning i vår fysiska butik. För att hämta ut paketet krävs giltig legitimation. Om någon annan än du ska hämta paketet krävs legitimation för både dig och den som hämtar. Du har 14 dagar från dagen du mottog sms:et att hämta ut paketet. Ingen avgift debiteras för outlösta ordrar i butik.

5. Lagstadgad Ångerrätt

5.1 Vänligen notera att du har en lagstadgad rätt att ångra ditt köp av beställda produkter (oavsett anledning, utan påföljd samt utan att behöva motivera anledningen därtill) inom fjorton (14) dagar från leveransen av produkterna.

5.2 Ångerrätten kan utnyttjas genom att fylla i retursedeln som tillhandahålls på: https://webshop.skansen.se/retursedel

5.3 Om du utnyttjar din ångerrätt ska du skicka tillbaka varorna till oss inom fjorton (14) dagar från det datum du meddela oss att du ville utnyttja din ångerrätt.

5.4 Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för följande produkter eller tjänster:

a) Produkter som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägling;

b) Produkter som snabbt kan försämras eller bli för gammal, t.ex. livsmedel; eller hygienartiklar

c) Presentkort för årskort

5.5 Returnerade produkter ska returnerats tillsammans med sin originalförpackning (inklusive förpackningsmaterial och dokumentation, tillbehör, märkning, etc). Vänligen notera att du ansvarar för att ersätta Skansen för en varas värdeminskning I den mån den beror på att konsumenten har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, inklusive värdeminskning för att varan har använts, slitits eller skadats. Vänligen notera att du står för returfrakten för de varor du önskar returnera eller byta. Du kan köpa en spårbar fraktsedel här: https://webshop.skansen.se/returfraktsedel-dhl eller direkt hos ombud. Observera: För returnerade varor som kräver upphämtning hos ombud kan inte hämtas av oss. Skansen ersätter inte kostnader för returer som hamnat hos ombud.

5.6 Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi återbetala det belopp som betalats för produkterna inom fjorton (14) dagar från det datum då du utnyttjade din ångerrätt. Vänligen notera att vi kan avvakta med återbetalningen till dess att de returnerade produkterna har erhållits av oss eller till det datum då du visat att produkterna har sänts tillbaka, beroende på vilket datum som inträffar först.

5.7 Om inte annat överenskommits kommer återbetalning ske via det betalningsmedel som valts för att betala för produkterna. Till undvikande av missförstånd tillkommer ingen administrativ kostnad för returen.

5.8 När returnerade produkter har erhållits av oss kommer vi säkerställa att produkterna överensstämmer med villkoren i detta avsnitt. Skulle vi komma fram till att produkterna inte överensstämmer med detta avsnitt kommer vi meddela dig via e-post samt meddela dig om det belopp vi kommer dra från beloppet som ska återbetalas, förutsatt att du inte meddelar att du vill att produkterna ska återsändas till dig (på din bekostnad) i det skick som de returnerades. Observera att beloppet som återbetalas motsvarar produkternas värde och inte eventuella fraktkostnader. 

5.9 Om ångerrättsfristen har löpt ut kommer vi återsända de betalade produkterna och fakturera tillämpliga leveranskostnader samt (om beloppet återbetalts) priset för produkterna.

6. Ej uthämtade paket

6.1 Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan den returneras till oss (vanligtvis inom 14 dagar), så fakturerar vi dig 99 kr för vårt arbete med hantering av varorna. Ingen avgift debiteras för outlösta ordrar i vår fysiska butik.

7. Felaktiga produkter

7.1 Tvingande konsumenträttsliga regler gäller för beställningar via Webbplatsen. Beroende på omständigheterna kan du därmed ha rätt att returnera felaktiga produkter och begära att sådana produkter repareras, ersätts eller att betalda belopp återbetalas. Du kan även ha rätt att häva avtalet, kräva prisavdrag samt kräva skadestånd för eventuella skador.

7.2 Vänligen notera att du behöver reklamera inom skälig tid från det datum du upptäckt felet samt senast tre (3) år efter det datum du erhöll produkten. Vi rekommenderar dock att du meddelar oss om fel så snart som möjligt och inom två (2) månader från det datum du upptäckte felet.

7.3 För att möjliggöra vår utredning av felet kan vi begära att du beskriver felet och hur det uppkommit. Vi kan även be dig tillhandahålla visuell bevisning i form av bilder eller videor som visar felet.

7.4 Om du måste returnera felaktiga produkter kommer vi tillhandahålla en returblankett med förbetalt porto som ska användas när du returnerar de felaktiga produkterna. Om du väljer att returnera produkterna på annat vis ska du skicka de felaktiga produkterna (på egen bekostnad) till:

Stiftelsen Skansen                                                                  

Att: Försäljningsenheten

Djurgårdsslätten 49-51

115 21 Stockholm

Sweden

Om vår utredning visar att produkten var felaktig kommer vi ersätta dig för skäliga fraktkostnader och utlägg för returen av produkterna.

7.5 Om du begär att en produkt som inte är felaktig ska repareras, ersättas eller att betalda belopp ska återbetalas och vi kommer fram till att produkten har:

a) använts på ett felaktigt vis eller har utsatts för försummelse, felaktig eller otillräcklig vård, slarv, skada eller onormala förhållanden;

b) varit involverad i en olycka eller skadats på grund av ett felaktigt försök att modifiera eller reparera densamma.

c)  använts i strid med tillämpliga manualer eller instruktioner för produkten; eller

d) försämrats genom normalt slitage efter vår leverans.

kan vi (efter vårt eget fria val) välja att inte reparera, ersätta eller återbetala betalda belopp samt begära att du betalar för skäliga leveranskostnader och servicekostnader samt dra dessa belopp från den betaltjänst du valde när du gjorde din beställning. I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag ska vi inte ansvara för några förluster, ansvar, kostnader, skador, kostnader eller utlägg som uppkommer på grund av din begäran att icke-felaktiga produkter ska repareras, ersättas eller att betalda belopp ska återbetalas.

8. Personuppgifter

8.1  Du bekräftar härmed att du har erhållit information avseende vår behandling av dina personuppgifter som finns tillgängliga på: https://webshop.skansen.se/personuppgiftspolicy

9. Ändringar

9.1 Dessa Villkor kan ändras från tid till annan med hänvisning till exempelvis ändrad lagstiftning eller andra skäl. Nya Villkor kommer gälla från det datum de publiceras på Webbplatsen.

9.2 Till undvikande av missförstånd ska inte ändringar påverka beställningar som godkänts av oss innan de nya villkoren trädde ikraft.

9.3  Vänligen notera att vi inte förbinder oss att spara äldre versioner av dessa Villkor. Vi rekommenderar därför att du sparar och skriver ut en kopia av dessa Villkor vid varje beställning via Webbplatsen.

10. Tillämplig lag och tvister

10.1 Om du är missnöjd med Tjänsten rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice via webshop@skansen.se.

10.2 Svensk lag ska tillämpas för dessa Villkor.

10.3 Tvist med anledning av din användning av Webbplatsen eller produkter som har beställts med hänvisning till dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol, förutsatt att tvingande lagstiftning ger dig rätt att väcka talan i ett annat land.

10.4 Som konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

10.5 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.6 Punkterna 9.4 och 9.5 ska inte tillämpas i den utsträckning tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt uppställer krav på att ett annat lands lagstiftning eller domsrätt ska tillämpas på dessa Villkor.

* * * * *